Customer Support Representative (DK 🇩🇰) | Support repræsentant (DK 🇩🇰)
💟

Customer Support Representative (DK 🇩🇰) | Support repræsentant (DK 🇩🇰)

The short version ⏳

Where: Denmark 🇩🇰

What: Customer support, customer relationships, etc.

Why: We believe great support is just as important as great technology. Helping our customers get a good start at Pento and worry less about payroll is a crucial part of what we offer, and great onboarding and support is a big part of this.

The role ✨

We're looking for someone who's organised and good with people, who cares about the customer's experience as much as they care about getting their work done.

You will be at the front row, talking to our new and existing customers. Alongside the rest of our Customer Support Team, you will ensure they get the best out of Pento.

This is a great opportunity if you deeply believe providing a great customer experience is the most important goal for a company.

What will you be doing? 💼

 • Your number one priority will be to make sure our customers are satisfied by providing amazing, personal customer support;
 • You will onboard new customers to the Pento platform as well as be the first point of contact for existing customers;
 • You will help customers navigate the platform and with their payroll queries;
 • You will answer all questions they might have either via Intercom, phone or email;
 • If there is a question you can't immediately answer, which might need to be further investigated, you will consistently ensure customers are kept informed of progress at each stage. You might not have all the answers (yet), but you are a champion for consistent communication;
 • You will provide the product team with customer feedback so we can continue to build the best payroll product the world has ever seen 😍

Who are we looking for? 👀

 • You are a proficient Danish speaker, bonus points if you are also a proficient English speaker;
 • Your (written and verbal) grammar is impeccable – our standards are sky high!
 • You have experience with supporting customers in another SaaS company;
 • You don't necessarily have experience with payroll calculations, but are excited to learn more;
 • You are a multitasker, good at managing your time and prioritising - nothing puts you in a good mood as much as completing your to-do-list;
 • You like to explore and use new tech to optimise your workflow, and are happy to try out new things.

About us 👋

At Pento we're building a better, faster, and more modern way for companies to run and automate payroll. We're looking for a Customer Support Representative to help us build great relationships with our customers, and provide them with world-class onboarding and support.

We've raised a $2.8m seed investment from some of Europe's best investors, and we're now looking for new teammates to join our growing team.

What is Pento? 🤔

We're a technology company, not an accountancy, payroll bureau, or similar. We build beautiful payroll software that automates all manual workflows and we usually help companies cut 50-80% off the time they spend on payroll. That means no spreadsheets, no manual bank transfers, no e-mails, and no manual work. We've built an easy-to-use software product, that does all of this automatically. Our customers usually run payroll internally, but rely on us to give them world-class payroll support in case they have any questions - that's where you come in!

You can see a quick video by our co-founder and CEO, Jonas, here:

What can you expect? 🧧

 • Competitive salary, depending on experience;
 • An employee equity option plan so you can benefit from our success;
 • The opportunity to join an early stage tech company, and join us on an incredible journey of growth 🎉
 • Unlimited holiday entitlement;
 • Remote working and flexibility - as long as the work gets done!

Our team 💚

You can learn more about what we are all about here:

Pento Home

We're a remote-first company and a diverse group of people. We believe in inclusiveness and are committed to building a team as diverse as the people we create our product for, representing a variety of backgrounds, perspectives, and skills.

We welcome applications for everyone – regardless of gender, ethnicity, sexual orientation, religion, civil or family status, age, disability, or race.

We don't believe hiring is a tick boxing exercise, so if you feel you don't match the job description 100%, but would still be a great fit for the role, please get in touch!

🙋Apply here

Den korte version ⏳

Hvor: Danmark 🇩🇰

Hvad: Customer Support, customer relationships osv.

Hvorfor: Vi mener, at god support er lige så vigtig som fantastisk teknologi. At hjælpe vores kunder med at få en god start på Pento og bekymre sig mindre om løn er en vigtig del af det, vi tilbyder, og god onboarding og support er grundstenen her.

Rollen ✨

Vi leder efter en, der er organiseret og god til mennesker, og som bekymrer sig om kundens oplevelse lige så meget som de holder af at få deres arbejde udført.

Du vil være i forreste række og tale med vores nye og eksisterende kunder. Sammen med resten af vores Customer Support-team vil du sikre, at de får det bedste ud af Pento.

Dette er en fantastisk mulighed, hvis du også tror på at det er det vigtigste mål for en virksomhed at give en god kundeoplevelse.

Hvad går jobbet ud på? 💼

 • Din højeste prioritet er at sikre, at vores kunder er tilfredse, ved at tilbyde en fantastisk, personlig kundesupport;
 • Du vil onboarde nye kunder til Pento platformen, samt være det første kontaktpunkt for eksisterende kunder;
 • Du hjælper kunder med at navigere på platformen og med deres lønforespørgsler;
 • Du vil svare på alle de spørgsmål, de måtte have enten via Intercom (live chat), telefon eller e-mail;
 • Hvis der er et spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan besvare, og som muligvis skal undersøges nærmere, vil du konsekvent sikre, at kunderne holdes underrettet om et hvert skridt på vejen. Du har muligvis ikke alle svarene (endnu), men du er god og konsekvent i din kommunikation;
 • Du vil give produktteamet kundefeedback, så vi kan fortsætte med at opbygge det bedste lønsystem, verden nogensinde har set 😍

Hvem leder vi efter? 👀

 • Du er dygtig til dansk, og bonuspoint, hvis du også er dygtig til engelsk;
 • Din (skriftlige og verbale) grammatik (primært på dansk) er i top;
 • Du har muligvis erfaring med kundesupport fra et andet SaaS-firma;
 • Du er en multitasker, god til at styre din tid og prioritere - intet gør dig i godt humør som at afkrydse din to-do-liste;
 • Du kan godt lide at udforske og bruge ny teknologi til at optimere din arbejdsgang og er glad for at prøve nye ting.

Om os 👋

Hos Pento bygger vi en bedre, hurtigere og mere moderne måde for virksomheder at køre og automatisere lønadministration på. Vi leder efter en Customer Support Representative, der kan hjælpe os med at opbygge gode relationer til vores kunder og give dem verdensklasse onboarding og support.

Vi har rejst en $2,8 mio. seed-investering fra nogle af Europas bedste investorer, og vi leder nu efter en kollega til at joine vores voksende team.

Hvad er Pento? 🤔

Vi er en teknologivirksomhed, ikke et regnskab, et lønkontor eller lignende. Vi har bygget et super brugervenligt stykke lønsoftware, der automatiserer alle manuelle arbejdsgange, og vi hjælper normalt virksomheder med at skære 50-80% af den tid, de bruger på løn hver måned. Det betyder ingen regneark, ingen e-mails, og intet manuelt arbejde. Vi har bygget et brugervenligt softwareprodukt, der gør alt dette automatisk. Vores kunder kører normalt lønnen internt, men stoler på, at vi giver dem lønsupport i verdensklasse, hvis de har spørgsmål - det er her du kommer ind!

Du kan se en hurtig video af vores medstifter og CEO, Jonas, her:

Hvad kan du forvente? 🧧

 • Konkurrencedygtig løn, afhængigt af erfaring
 • En medarbejder optionsplan, så du kan drage fordel af vores succes;
 • Muligheden for at slutte sig til et early stage tech-firma og være med på en utrolig vækstrejse 🎉
 • Ubegrænset ferie (minimum 25 dage om året);
 • Remote arbejde og fleksibilitet - arbejd som du vil, så længe vores kunder er glade!

Vores hold💚

Du kan lære mere om hvem vi er her:

Pento Home

Vi er en remote-first virksomhed og et team med diversitet. Vi tror på inklusivitet og er fast besluttet på at opbygge et så diverst team, som de mennesker, vi skaber vores produkt til.

Vi tager imod ansøgninger fra alle - uanset køn, etnicitet, seksuel orientering, religion, civil- eller familiestatus, alder, handicap eller race.

Vi tror ikke, at ansættelse er en liste der skal tjekkes af, så hvis du føler, at du ikke matcher jobbeskrivelsen 100%, men stadig vil være et godt match til rollen, så kontakt os!

🙋Ansøg her